Guvernanţă Corporativă

05 Mai 2016

Informatii conform Legii 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii 144/2007 privind infiintarea si functionarea ANI, si OUG 109/2011.

       CONDUCEREA SOCIETĂȚII:
 Scrisoare de Așteptări nr.5121/20.06.2017, întocmită de Acționarul Unic- Municipiul Bacău
Nume și prenume      Funcție CV MANDAT
  Procedură de selecție    Contract mandat
 nr./data   perioada
 Paul-Vicentiu STUPU - Presedinte C.A. CV  conf. OUG nr.109/2011 - inițiată și derulată de Acționarul unic-Mun. Bacau cf. HCL Mun. Bacău nr.49/2017 985/2018  DEFINITIV în perioada: 05.02.2018-05.02.2022  Mandat prelungit până la 05.12.2024, dar nu mai mult de data finalizarii procedurii selectie CA cf. HCL Mun. Bacău nr.422/31.10.2023
 Constantin ȘERBAN - Membru C.A. neexecutiv CV  conf. OUG nr.109/2011 - inițiată și derulată de Acționarul unic-Mun. Bacau cf. HCL Mun. Bacău nr.49/2017  986/2018  DEFINITIV în perioada: 05.02.2018-05.02.2022  Mandat prelungit până la 05.12.2024, dar nu mai mult de data finalizarii procedurii selectie CA cf. HCL Mun. Bacău nr.422/31.10.2023
 Ion POPA - Membru C.A. neexecutiv CV  conf. OUG nr.109/2011 - inițiată și derulată de Acționarul unic-Mun. Bacau cf. HCL Mun. Bacău nr.49/2017  1002/2018  DEFINITIV în perioada: 04.05.2018-05.02.2022  Mandat prelungit până la 05.12.2024, dar nu mai mult de data finalizarii procedurii selectie CA cf. HCL Mun. Bacău nr.422/31.10.2023
 Dorin Octavian DRĂGOI - Membru C.A. neexecutiv CV  conf. OUG nr.109/2011 - inițiată și derulată de Acționarul unic-Mun. Bacau cf. HCL Mun. Bacău nr.49/2017  1003/2018  DEFINITIV în perioada: 04.05.2018-05.02.2022  Mandat prelungit până la 05.12.2024, dar nu mai mult de data finalizarii procedurii selectie CA cf. HCL Mun. Bacău nr.422/31.10.2023
 Bogdan O. FILIP - Membru C.A. neexecutiv CV   conf. OUG nr.109/2011 -  inițiată și derulată de Acționarul unic-Mun. Bacau cf. HCL Mun. Bacău nr.358/2019  1395/2020  DEFINITIV în perioada: 07.08.2020 - 05.02.2022  MANDAT ÎNCETAT la 05.02.2022
 Mariana ZAMFIR - Membru C.A. neexecutiv CV  conf. OUG nr.109/2011 - numire membru provizoriu de Acționarul unic-Mun. Bacau prin HCL Mun. Bacău 154/2022 1735/2022  PROVIZORIU din 21.04.2022  Mandat prelungit până la 05.12.2024, dar nu mai mult de data finalizarii procedurii selectie CA cf. HCL Mun. Bacău nr.422/31.10.2023
 Florin PAVĂL  - Membru C.A. executiv CV   conf. OUG nr.109/2011 - inițiată și derulată de Acționarul unic-Mun. Bacau cf. HCL Mun. Bacău nr.49/2017  988/2018  DEFINITIV în perioada: 05.02.2018-05.02.2022  Mandat prelungit până la 05.12.2024, dar nu mai mult de data finalizarii procedurii selectie CA cf. HCL Mun. Bacău nr.422/31.10.2023 
- Director General  conf. OUG nr.109/2011 - derulată de CNR-CA+expert independent cf. HCL Mun. Bacău nr.49/2017  1043/2018  DEFINITIV în perioada: 03.08.2018-05.02.2022
 Radu-Cristian PALADE  - Membru C.A. executiv CV   conf. OUG nr.109/2011 - inițiată și derulată de Acționarul unic-Mun. Bacau cf. HCL Mun. Bacău nr.49/2017  989/2018  DEFINITIV în perioada: 05.02.2018-05.02.2022  Mandat prelungit până la 05.12.2024, dar nu mai mult de data finalizarii procedurii selectie CA cf. HCL Mun. Bacău nr.422/31.10.2023 
- Director Comercial  conf. OUG nr.109/2011 - derulată de CNR-CA+expert independent cf. HCL Mun. Bacău nr.49/2017  1044/2018  DEFINITIV în perioada: 03.08.2018-05.02.2022
 Mariana RUSU - Director Financiar CV  conf. OUG nr.109/2011 - derulată de CA+firma specializata cf. HCL Mun. Bacău nr.49/2017  1045/2018  DEFINITIV în perioada: 03.08.2018-05.02.2022  MANDAT ÎNCETAT la 05.02.2022

 

DECLARAȚII DE AVERE ȘI INTERESE

în conformitate cu Legea nr.176/2010 - art.1 (1) pct.34, coroborat cu art.4 alin.(2), (3)

Anul 2018

Nr. Crt. NUME ȘI PRENUME FUNCȚIE AN DECLARAȚIE AVERE/INTERESE OBSERVAȚII
1. Stupu Paul-Vicenţiu Membru Consiliu de Administraţie 2018 încetare/început funcție
2. Şerban Constantin Membru Consiliu de Administraţie 2018 început funcție
3. Popa Ion Membru Consiliu de Administraţie 2018 început funcție
4. Drăgoi Dorin Octavian Membru Consiliu de Administrație 2018 început funcție
5. Palade Radu-Cristian Membru Consiliu de Administraţie - Director General 2018 încetare funcție
Membru Consiliu de Administraţie - Director Comercial 2018 început funcție
6. Pavăl Florin Membru Consiliu de Administraţie- Director General 2018 început funcție
2018 rectificare DA
7. Rusu Mariana Director Financiar 2018 început funcție

 

Anul 2019 

Nr. Crt. NUME ȘI PRENUME FUNCȚIE AN DECLARAȚIE AVERE/INTERESE OBSERVAȚII
1. Stupu Paul-Vicenţiu Membru Consiliu de Administraţie - Președinte Consiliu de Administrație 2019 anual
2. Şerban Constantin Membru Consiliu de Administraţie 2019 anual
3. Popa Ion Membru Consiliu de Administraţie 2019 anual
4. Drăgoi Dorin Octavian Membru Consiliu de Administraţie 2019 anual
5. Palade Radu-Cristian Membru Consiliu de Administraţie - Director Comercial 2019 anual
6. Pavăl Florin Membru Consiliu de Administraţie- Director General 2019 anual
7. Rusu Mariana Director Financiar 2019 anual

 

Anul 2020 

Nr. Crt. NUME ȘI PRENUME FUNCȚIE AN DECLARAȚIE AVERE/INTERESE OBSERVAȚII
1. Stupu Paul-Vicenţiu Membru Consiliu de Administraţie - Președinte Consiliu de Administrație 2020 anual
2. Şerban Constantin Membru Consiliu de Administraţie 2020 anual
3. Popa Ion Membru Consiliu de Administraţie 2020 anual
4. Drăgoi Dorin Octavian Membru Consiliu de Administraţie 2020 anual
5. Filip Bogdan O. Membru Consiliu de Administraţie 2020 inceput de mandat
6. Palade Radu-Cristian Membru Consiliu de Administraţie - Director Comercial 2020 anual
7. Pavăl Florin Membru Consiliu de Administraţie- Director General 2020 anual
8. Rusu Mariana Director Financiar 2020 anual

 

Anul 2021

Nr. Crt. NUME ȘI PRENUME FUNCȚIE AN DECLARAȚIE AVERE/INTERESE OBSERVAȚII
1. Stupu Paul-Vicenţiu Președinte Consiliu de Administrație 2021 anual, pana la 15 iunie
 2. Şerban Constantin Membru Consiliu de Administraţie 2021 anual, pana la 15 iunie
 3. Popa Ion Membru Consiliu de Administraţie 2021 anual, pana la 15 iunie
 4.  Drăgoi Dorin Octavian Membru Consiliu de Administrație 2021 anual, pana la 15 iunie
 5.  Filip Bogdan O. Membru Consiliu de Administraţie 2021 anual, pana la 15 iunie
 6.  Palade Radu-Cristian Membru Consiliu de Administraţie - Director Comercial 2021 anual, pana la 15 iunie

 7. 

Pavăl Florin Membru Consiliu de Administraţie - Director General 2021 anual, pana la 15 iunie

8.

Rusu Mariana Director Financiar 2021 anual, pana la 15 iunie

 

Anul 2022

Nr. Crt. NUME ȘI PRENUME FUNCȚIE AN DECLARAȚIE AVERE/INTERESE OBSERVAȚII
 1.   Filip Bogdan O. Membru Consiliu de Administrație  2022 decl. avere final mandat 
decl. interese final mandat
2. Zamfir Mariana Membru Consiliu de Administrație Provizoriu 2022 decl. avere inceput mandat
decl. interese inceput mandat
3.  Popa Ion Membru Consiliu de Administraţie 2022 decl. avere anual, pana la 15 iunie
decl. interese anual, pana la 15 iunie
4. Serban Constantin Membru Consiliu de Administrație 2022 decl. avere anual, pana la 15 iunie
decl. interese anual, pana la 15 iunie
5. Drăgoi Dorin Octavian Membru Consiliu de Administrație 2022 decl. avere anual, pana la 15 iunie
decl. interese anual, pana la 15 iunie
6. Stupu Paul-Vicenţiu

Președinte Consiliu de Administrație

2022 decl. avere anual, pana la 15 iunie
decl. interese anual, pana la 15 iunie
7. Pavăl Florin Membru Consiliu de Administraţie - Director General 2022 decl. avere anual, pana la 15 iunie
decl. interese anual, pana la 15 iunie
8. Palade Radu-Cristian Membru Consiliu de Administraţie - Director Comercial 2022 decl. avere anual, pana la 15 iunie
decl. interese anual, pana la 15 iunie
9. Rusu Mariana Director Financiar 2022 incetare mandat
incetare mandat

  

Anul 2023

Nr. Crt. NUME ȘI PRENUME FUNCȚIE AN DECLARAȚIE AVERE/INTERESE OBSERVAȚII
 1.   Pavăl Florin Membru Consiliu de Administraţie - Director General 2023 decl. avere anual, pana la 15 iunie
decl. interese anual, pana la 15 iunie
2. Popa I. Ion Membru Consiliu de Administraţie 2023 decl. avere anual, pana la 15 iunie
decl. interese anual, pana la 15 iunie
3.  Palade Radu-Cristian Membru Consiliu de Administraţie - Director Comercial 2023 decl. avere anual, pana la 15 iunie
decl. interese anual, pana la 15 iunie
4. Serban Constantin Membru Consiliu de Administrație 2023 decl. avere anual, pana la 15 iunie
decl. interese anual, pana la 15 iunie
5. Zamfir Mariana Membru Consiliu de Administrație 2023 decl. avere anual, pana la 15 iunie
decl. interese anual, pana la 15 iunie
6.  Drăgoi Dorin Octavian   Membru Consiliu de Administrație 2023  decl. avere anual, pana la 15 iunie 
decl. interese anual, pana la 15 iunie 
7.  Stupu Paul-Vicenţiu  Membru Consiliu de Administrație 2023  decl. avere anual, pana la 15 iunie 
 decl. interese anual, pana la 15 iunie

 

Anul 2024

Nr. Crt. NUME ȘI PRENUME FUNCȚIE AN DECLARAȚIE AVERE/INTERESE OBSERVAȚII
 1.   Pavăl Florin Membru Consiliu de Administraţie - Director General 2024 decl. avere anual, pana la 15 iunie
decl. interese anual, pana la 15 iunie
2. Popa I. Ion Membru Consiliu de Administraţie 2024 decl. avere anual, pana la 15 iunie
decl. interese anual, pana la 15 iunie
3.  Palade Radu-Cristian Membru Consiliu de Administraţie - Director Comercial 2024 decl. avere anual, pana la 15 iunie
decl. interese anual, pana la 15 iunie
4. Serban Constantin Membru Consiliu de Administrație 2024 decl. avere anual, pana la 15 iunie
decl. interese anual, pana la 15 iunie
5. Zamfir Mariana Membru Consiliu de Administrație 2024 decl. avere anual, pana la 15 iunie
decl. interese anual, pana la 15 iunie
6.  Drăgoi Dorin Octavian   Membru Consiliu de Administrație 2024  decl. avere anual, pana la 15 iunie 
decl. interese anual, pana la 15 iunie 
7.  Stupu Paul-Vicenţiu  Membru Consiliu de Administrație 2024  decl. avere anual, pana la 15 iunie 
 decl. interese anual, pana la 15 iunie

Informatii contact

Thermoenergy S.A.
ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

 • Adresa: Bacau, Str. Chimiei, nr. 6
 • Tel: 0040.234.585.050
 • Fax:: 0040.234.519.650
 • Email: secretariat@thermoenergy.ro

Galerie foto

 • poze-2014-2015-007
 • poze-2014-2015-009
 • poze-2014-2015-016
 • poze-2014-2015-018
 • poze-2014-2015-026
 • poze-2014-2015-027
 • poze-2014-2015-035
 • poze-2014-2015-036
 • poze-2014-2015-048
Acest site foloseste cookies. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi detalii…